Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти
Щодо окремих питань формування системи забезпечення якості освіти
Презентація "Розбудова системи забезпечення якості освіти в Україні"
Презентація "Державний нагляд (контроль) як складова системи забезпечення якості освіти"
Щодо розроблення статуту закладу загальної середньої освіти
Лист Міністерства освіти і науки України від 22.07.2019 року № 1/9-471 "Щодо окремих питань переведення учнів закладу загальної середньої освіти до наступного класу"
Лист Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 року № 1/9-436 "Щодо методичні рекомендації з питань організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти в 2019/2020 навчальному році"
Лист Міністерства освіти і науки України від 05.04.2019 року № 1/9-227 "Щодо прийому дітей до перших класів у 2019 році"
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері освітньої діяльності, що підлягає ліцензуванню, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністе
Інструкція по веденню ділової документації